3 konstia organisaatiomuutokseen

– Myös suuret yritykset voivat hyötyä somesta

Yritykset voivat hyötyä sosiaalisesta mediasta muun muassa brändin rakentamisen ja yrityksen sisäisen työskentelyn välineenä. Näin kerrotaan tuoreessa EVA:n raportissa: ”Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset.

Sulavan konsulttien Antti Isokankaan ja Petteri Kankkusen EVAlle laatima raportti ilmestyi samaan aikaan kun Zentossa viimeistelimme omaa raporttiamme kansainväliselle asiakasyrityksellemme, joka hakee työkaluja sisäisen viestinnän kehittämiseen ja organisaatiomuutoksen todeksi tekemiseen. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on luopua vanhoista maakohtaisista prosesseista ja rakenteista ja synnyttää aidosti kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio. Tuttuja haasteita varmasti yritysostoilla kansainvälistyneille yrityksille sekä niille yrityksille, jotka ovat syntyneet julkisten toimijoiden yksityistämisen seurauksena ja laajentuneet.

Ajatuksia ja käytännön ehdotuksia

Seuraavassa muutamia EVAn raportin ja asiakascasemme herättämiä ajatuksia ja käytännöllisiä ehdotuksia.

Todellinen kansainvälistyminen ja maiden rajat ylittävien yksiköiden rakentaminen edellyttää luonnollisesti kovaa työtä monella eri osa-alueella. Tällaista raskasta muutosta voidaan kuitenkin tukea ja konkretisoida ottamalla käyttöön yrityksen sisäinen sosiaalisen median työkalu, joka tekee maiden rajat ylittävät yksiköt ja niiden sisällä tapahtuvan työskentelyn ja kommunikoinnin näkyvämmäksi.

Tässä kolme käytännön esimerkkiä miten sosiaalisen median työkaluilla ja menetelmillä voidaan tukea organisaationmuutosta:

  1. Mindsetin muutos – Sosiaalisen median työkaluun luodut virtuaaliset ryhmät tekevät uuden organisaation mukaiset yksiköt näkyviksi kaikille
  2. Synergian lisääminen – Mahdollisuus (vai velvollisuus?) seurata ja jakaa osaamistaan yli yksikön- ja kansallisten rajojen
  3. Parhaiden/yhteisten prosessien luominen ylikansallisissa yksiköissä – Käyttämällä pilviteknologioita tai sisäisiä työkaluja jotka mahdollistavat ryhmätyöskentelyn ja samojen dokumenttien käsittelyn.

Myös EVAn raportti löytää etuja sosiaalisen median ja kansainvälisen työskentelyn suhteesta : ”Uudessa työkulttuurissa osaamista jaetaan luontevammin ja tehokkaammin Helsingin, Mumbain ja Dublinin välillä kuin vanhanaikaisen toiminto-organisaation siilojen sisällä.”

Eikä pidä väheksyä mahdollisuutta parantaa sisäisten resurssien hyödyntämistä kansainvälisissä asinatuntijaorganisaatioissa. Suora yhteys -raportti sanoo sen pistämättömästi: ”Verkostoteknologia varmistaa, että jokaiseen asiaan löytyy varmasti pätevin ammattilainen, sijaitseepa hänen työpöytänsä sitten saman käytävän varrella tai maapallon toisella puolella.”

Jotta, en kuulostaisi helppoheikiltä on syytä muista, että ”Sosiaaliset teknologiat eivät itsessään tehosta kommunikaatiota ja yhteistyötä. Ne ainoastaan mahdollistavat tiedon entistä läpinäkyvämmän jakamisen ja uudenlaisen, itseohjautuvan organisoitumisen perinteisten organisaatiorajojen yli.” kuten Suora Yhteys –raportti toteaa. Tästä syystä organisaatimuutos yhä edelleen vaatii kovaa työtä.

Lisää kiinnostavia näkökulmia

Edellä mainitun lisäksi EVAn raporttista löytyy vielä monta muuta kiinnostavaa näkökulmaa. Tässä muutamien muiden bloggaajien esiin nostamaa:

Foresightin Marjut Mutanen on kiinnittänyt huomionsa raportissa saman suuntaisin ajatuksiin, joiden parissa olen itse paninut. Hän kommentoi ajatusta sosiaalisen median hyödyntämisestä yrityksen sisäisessä viestinnässä ja asiakkaiden kanssa.

Verkkokirjoittamisen Grand Old Lady Anja Alasilta sekä Outi Lammin Tiedon kuvia -blogi nostavat raportista esiin kirjoitus- ja viestintätaitojen merkityksen kasvun.

Tuhat sanaa -blogissa Tuija Aalto ennustaa ja kommentoi raikkaasti raportin pohjalta ”…kolmen vuoden päästä elämme aikaa, jolloin voimakkaasti verkottunut matalan hierarkian sisäinen ja ulkoinen viestintä on business as usual. Tai, meille vanhassa pitkään eläneille, business as ’the new usual’.”

Suora yhteys -raportin julkaisusta oli myös oivallisesti tehty sosiaalisen median tapahtuma. Järjestämme kesäkuussa Helsingissä kurssin tapahtumien sosiaalisen median markkinoinnista.

Zento on yhteisöllisen viestinnän asiantuntijayritys, joka on toiminut vuodesta 2003. Autamme asiakkaitamme viestimään verkossa ja toimimaan työntekijälähettiläinä.

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä:

Zento Oy
Rautatienkatu 21B
FI-33100 Tampere

zento@zento.fi
040 5656 273

Tietosuojaseloste