Vertailutuloksia sisällönhallintajärjestelmistä

Töiden ohessa olen tutkinut avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmiä päättötyötäni varten. Työssäni käytän muun muassa BRR -mallia sisällönhallintajärjestelmän hyvyyden mittarina. Vaikka mallin käyttämisessä tuli vastaan haasteita etenkin siinä, miten syötteeksi tarvittavat tiedot saadaan kerättyä järkevästi ja arvostelun kohteita tasapuolisesti kohdellen, tulokset vaikuttavat varsin lupaavilta.

BRR-malliin kuuluu neljä vaihetta:

 1. Pika-arvio (Quick Assessment)
 2. Käyttökohdearvio (Target usage assessment)
 3. Tiedon keruu ja prosessointi (Data collection and processing)
 4. Tiedon muuntaminen (Data translation)

Näistä viimeisessä vaiheessa lasketaan tutkimuksen kohteelle BRR-arvosana asteikolla 1-5, jossa arvosana 1 tarkoittaa kelvotonta ja 5 erinomaista. Lisää tietoa mallista ja sen käyttämisestä tutkimustyössä löydät täältä.

Koska tiedon kerääminen ja prosessointi mallin kolmannessa vaiheessa vaatii paljon työtä, ensimmäisen ja toisen vaiheen tarkoituksena on valita vain analyysin kannalta oleellisimmat tutkimuksen kohteet mukaan seuraaviin vaiheisiin. Työssäni jätin vertailun ulkopuolelle kaikki PHP-kieleltä ja MySQL-tietokantaa tukemattomat sisällönhallintajärjestelmät. Jäljelle jääneistä järjestelmistä käyttökohdearviossa mukaan karsiutui seuraavat kahdeksan sisällönhallintajärjestelmää:

Arvioinnissa pyrin ottamaan huomioon mahdollisimman monet asiakkaidemme ja meidän itsemme kehittäjinä asettamat vaatimukset, jolloin sain järjestettyä edellä mainitsemani järjestelmät seuraavaan paremmuusjärjestykseen niiden kypsyyden ja soveltuvuuden käyttötarkoituksiamme varten:

 1. Drupal
 2. Joomla!
 3. WordPress
 4. SilverStripe
 5. TikiWiki CMS/Groupware
 6. MODx
 7. Midgard CMS
 8. MySource Matrix

Drupal sai parhaan arvosanan (BRR arvosana oli hieman yli 4) seuraavissa kategorioissa:

 • Dokumentaatio
 • Turvallisuus
 • Arkkitehtuuri
 • Suorituskyky
 • Toiminnallisuus

Tutkimuksen tuloksesta on mukavaa huomata, että kaikkia kolmen kärkeen päässyttä sisällönhallintajärjestelmää olemme käyttäneet menestyksekkäästi useissa asiakasprojekteissamme.

Tähän blogaukseen saapui vanhan sivumme puolella seuraavia kommentteja:

Antti: ”No tämäpä oli hieno nollatutkimus. Erityisen hieno oli lause ”Arvioinnissa pyrin ottamaan huomioon mahdollisimman monet asiakkaidemme ja meidän itsemme kehittäjinä asettamat vaatimukset, jolloin sain järjestettyä edellä mainitsemani järjestelmät seuraavaan paremmuusjärjestykseen.” Eli siis käyttämänne alusta saatiin järjestettyä sopivasti ykköseksi 😀 Olisi ollut kiva nähdä jotain konkreettisia tuloksia ja johtopäätöksi jolloin asiaa olisi voinut analysoida hieman konkreettisemmin.”

Pasi Sakala: ”Olet oikeassa, että blogikirjoitukseni pohjalta voi helposti vetää johtopäätöksen nollatutkimuksesta johtuen siitä, että en kirjoituksessani varsinaisesti ole tuonut ilmi mitään muuta kuin tutkimani järjestelmät ja niiden saaman järjestyksen BRR-arvosanojen mukaan. Jätin tarkoituksella tästä pois keräämäni tietojen analyysin, jonka julkaisen vasta varsinaisessa päättötyössäni.”

Zento on yhteisöllisen viestinnän asiantuntijayritys, joka on toiminut vuodesta 2003. Autamme asiakkaitamme viestimään verkossa ja toimimaan työntekijälähettiläinä.

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä:

Zento Oy
Rautatienkatu 21B
FI-33100 Tampere

zento@zento.fi
040 5656 273

Tietosuojaseloste