Hyvä viestintästrategia, sosiaalisen median viestintäsuunnitelma ja someohje ovat parhaimmillaan käytännöllisiä manuaaleja, jotka tehostavat  jokapäiväistä viestintää.

Viestintästrategia on säännöllisesti päivitettävä suunnitelma, johon listataan tärkeimmät tavoitteet ja huolehditaan että ne ovat linjassa toiminnan tai liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Lisäksi määritellään kenelle, missä kanavissa ja miten viestitään sekä millaisilla sisällöillä palvellaan parhaiten omia kohderyhmiä.

Viestintästrategiaan voidaan sisällyttää kriisiviestintäohjeistus tai se voidaan tuottaa erillisenä ohjeistuksena. 

Someohjeen tärkeä tehtävä on antaa turvalliset raamit työyhteisön someviestintään. Se on parhaimmillaan työkalu, joka auttaa asiantuntijaa hänen jokapäiväisessä ammatillisessa viestinnässään, oli sitten tavoitteena ajatusjohtajuus, vaikuttaminen tai vaikkapa oman työpaikan tunnetuksi tekeminen tai maineen parantaminen.

Viestintästrategia, sosiaalisen median viestintäsuunnitelma tai someohje syntyy aina kiinteässä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työhön sisältyy aloitussessio (3 – 5h) avainhenkilöiden kanssa, strategian tai ohjeen tuottaminen ja sen muokkaaminen. Toimivaan strategiaan tai ohjeistukseen sisällytetään tekstin lisäksi usein myös kuvallinen osio tai versio, joka helpottaa sen käyttöä jokapäiväisenä viestinnän työkaluna. 

Someohjeeseen voidaan sisällyttää myös esim. polku asiantuntijan someviestintään ja erilaisia muistilistoja päivittäisen viestinnän ja asiakaspalvelun tueksi.