Hyvä strategia, sosiaalisen median viestintäsuunnitelma tai someohje ei ole mikään kaapissa pölyttyvä paperipinkka, vaan käytännön manuaali jokapäiväiseen viestintään. Sen tehtävä on muun muassa huolehtia liiketoiminnallisten tavoitteiden ja viestinnän tavoitteiden kohtaamisesta ja kohdeyleisön löytämisestä.

Someohjeen tärkeä tehtävä on antaa turvalliset raamit työyhteisön someviestintään. Se on parhaimmillaan työkalu, joka auttaa aloittevan työntekijälähettilään aina ajatusjohtajaksi tai vaikuttajaksi asti.

Strategia tai ohje syntyy aina kiinteässä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja työhön sisältyy aloitussessio (3-5h) avainhenkilöiden kanssa, strategian tai ohjeen tuottaminen ja sen muokkaaminen. Toimivaan strategiaan tai ohjeistukseen sisällytetään tekstin lisäksi usein myös kuvallinen versio, joka helpottaa sen jalkauttamista koko työyhteisöön. Someohjeen yhteyteen voidaan rakentaa viestijälle myös muita tukityökaluja, esimerkisi asiakkaille vastaamisen tueksi.