Vuokraamme työntekijälähettiläsohjelmanne käyttöön yhteisömanageria. Työntekijälähettiläiden yhteisömanageri on palvelu, joka on suunniteltu auttamaan työntekijälähettiläsohjelmanne ylläpidossa ja hallinnassa. Tämä palvelu tarjoaa teille mahdollisuuden toimia tehokkaammin, sillä yhteisömanageri pyrkii toimimaan eri osastojenne yhtymäkohdassa.

Tehokas työntekijälähettiläsohjelma on muutakin kuin yrityksenne sisältöjen välittämistä ja satunnaista somekoulutuksien tarjoamista. Se pyrkii yhdistämään sosiaalisessa median toimimisen osaksi prosessejanne. Se tukee tekijöidenne omien henkilöbrändien ja äänien rakentamista. Se varmistaa omalta osaltaan, että kaikilla on sellainen hyvä olo, jolla voi hyvin mielin vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Yhteisömanageri työskentelee yhdessä teidän kanssanne ja palvelu räätälöidään teidän ohjelmanne ja yhteisönne tarpeiden mukaan.

Ohjelman yhteisömanagerin tehtäviin voi kuulua mm.

  • ohjelmastrategian suunnittelu
  • lähettiläsprojektin johtaminen
  • koulutus ja kehittäminen
  • tekijöiden asiantuntijaviestinnän ja prosessin valmentaminen
  • sisältöjen ideointi ja ideointiapu
  • ongelmanratkaisu
  • tulosten jakaminen talossa
  • esiintymiset koskien työntekijälähettiläsohjelmaa
  • verkostoitumisapu

Vuokrattava työntekijälähettiläiden yhteisömanageri toimii kuukausiveloituksella. Veloitus määräytyy sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä