Blogin lumovoimaan ei vieläkään tarpeeksi uskota yrityksissä ja organisaatioissa. Mistä se johtuu? Kun tutkimusten mukaan blogi on kuitenkin äärimmäisen tehokas tapa saada uusia asiakkaita/uutta yleisöä ja lisää liikennettä omille verkkosivuille.

Maailmalta suorastaan tulvii rohkaisevia tuloksia, mitä yritykset ja organisaatiot ovat saavuttaneet blogin kirjoittamisella. Siksi haluan kerrata, miksi blogin pitäminen on sen kaiken vaivan arvoista.

Huomionarvoista on, että bloggaavat yritykset houkuttelevat HubSpotin tutkimuksen (pdf) mukaan yli 50 prosenttia enemmän kävijöitä omille verkkosivuilleen. Blogien avulla yritykset saavat lähes 100 prosenttia enemmän inbound-linkkejä ja heillä on reilusti yli 400 prosenttia enemmän indeksoituja verkkosivuja kuin yrityksillä, jotka eivät bloggaa. Molemmat edellämainitut asiat muodostavat hakukoneoptimoinnin perustan eli takaavat hyvän Google-näkyvyyden.  

Blogin kirjoittaminen
The Library of Congress

Bloggaaminen tärkeä osa inbound-markkinointia

Yksinkertaistettuna: mitä enemmän yritys bloggaa, sitä enemmän se saa liikennettä verkkosivuilleen ja uusia liidejä. Yritykset, jotka bloggaavat 20 kertaa kuukaudessa, saavat 4 kertaa enemmän liidejä kuin yritykset, jotka eivät pidä blogia. Toki tälläinen bloggaustahti saattaa kuulostaa hurjalta, kun vauhdin tiimellyksessä täytyy pitää kiinni myös blogikirjoitusten laadusta. Mutta loppujen lopuksi kysymys on sisällöntuotannon organisoinnista ja asioiden laittamisesta tärkeysjärjestykseen.   

Blogin pitäminen on olennainen osa inbound-markkinointia, josta puhutaan nyt paljon. Inbound-markkinoinnissa yritys tekee itsestään helposti löydettävän verkossa ja tämä tehdään nimenomaan kiinnostavan sisällön avulla. Asiakkaat ovat aktiivisia ja etsivät hakukoneiden kautta tietoa palveluista ja tuotteista. Harvoilla on enää varaa olla tekemättä inbound-markkinointia.

Kuka bloggaa?

Kiinnostavan blogin tuotanto vaatii ihmistyövoimaa: aikaa, asialle omistautumista, ideointia, tutkimusta ja lopulta kirjoittamista. Kenellä on siihen aikaa? Isommissa yrityksissä toimitusjohtajalla on kädet täynnä muita töitä ja hänen panoksensa bloggaamiseen voi olla sisällöntuotannon johtaminen. Markkinoinnille ja viestinnälle bloggaus voidaan luontaisesti nakittaa, mutta monilla työpaikoilla löytyy henkilöitä, jotka a) osaavat ja b) haluavat kirjoittaa ja lisäksi heillä on substanssi eli asia hallussa. Mieti, löytyykö sinun työpaikaltasi sopivia bloggaajia?  

Jos työpaikalta ei kertakaikkiaan löydy sopivaa blogikirjoittajaa, niin kannattaa harkita blogikoulutusta, jossa perusasiat käydään läpi. Esimerkiksi mistä ammennan blogien sisällöt, miten madallan kirjoittamisen kynnystä tai millainen on tehokkaan blogin rakenne?    

Ja jos koulutus ei ole ratkaisu, niin onko mahdollista organisoida blogien kirjoittaminen muilla keinoilla? Voidaanko esimerkiksi työpaikalla ideoida ja suunnitella blogit ja käyttää itse kirjoitustyöhön talon ulkopuolista osaajaa?

Virheistä bloggaaja oppii

Kurkota kuuta, kapsahda välillä katajaan ja kurkota uusilla keinoilla uudelleen. Siinä on lyhyesti sanottuna bloggauksen strategia. Tehdään siis rauhassa virheitä ja opitaan niistä. Jos blogeilla ei saada tuloksia aikaan, niin virheitä on selkeästi tehty.

Haluatko tietää, millaisia virheitä me olemme Zenton blogin kanssa tehneet? Ainakin nämä:

  • Liian jäykkä tekninen alusta, esim. ulkoasun muokkaus hankalaa
  • Erottautuminen muista alan bloggaajista ajoittain riittämätöntä
  • Liian vähän yleisön osallistamista

Millaisia virheitä tyypillisesti tehdään? Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Julkaistaan blogia liian harvoin
  • Blogien sisällöissä puhutaan enimmäkseen tuotteista
  • Blogia pidetään irrallaan verkkosivuista
  • Liian vähän linkkejä
  • Ei mitata tuloksia  

Mitä esteitä sinun työpaikallasi on blogin kirjoittamiselle? Jos blogi on jo olemassa, niin millaisia virheitä on tehty tai yhä tehdään?


Hanna Puro

Hanna P on viestinnän ammattilainen, joka hallitsee sekä digitaalisen että printtimedian. Hannan kanssa yhteistyössä syntyy käytännöllinen viestintäsuunnitelma tai someohje niin yritykselle, virastolle kuin järjestölle. Hannalta voit tilata myös sisältöä verkkosivuille, someen tai printtimediaan.