Arvo on moniulotteinen asia ja se kuuluu kaikille. Se on tietysti jotain, minkä yrittäjät sosiaalisessa mediassa kyseenalaistavat ja samalla se on se sosiaalisen median salainen ainesosa.

Olipa kyseessä sitten pk-yritys tai suuryritys, minkä tahansa markkinointitavan ROI eli pääoman tuottoaste investoinnissa (Return On Investment) on tärkeä mittari. Se on se arvo, jota yrityksien suunnasta haetaan. Arvoa helposti mitataan sillä moniko ihminen toimesi näkee ja moniko niistä ihmisistä todella ostaa tuotteesi. Arvo ei kuitenkaan ole vain sitä, eikä sitä vain sillä voida mitata. Eurot, dollarit ja punnat ovat vain osa sosiaalisen median läsnäolon tulosta.

Arvo rakentuu yhtälailla myös antamisesta, asiakkaan osallistamisesta, jakamisesta ja palvelemisesta. Harvassa ovat ne asiakkaat, jotka haluavat rahoilleen vastineeksi vain jonkin tuotteen. Palvelu ja muut erilaiset lisäarvot saavat heidät palaamaan tuotteen pariin, puhumaan tuotteesta eteenpäin ja antamaan tuotteesta palautetta. Palautetta ei tule jättää omaan arvoonsa, vaan sillä tulee kehittää tuotteen arvoa parempaan suuntaan.

Merkitys on eri meille jokaiselle. Se on eri jopa erilaisille bisneksille, vaikka asioiden pohjalla kuinka olisi mittarina raha. Arvo jota osallistuvat asiakkaat antavat voi tuottaa palautteen ansiosta vaikka säästöjä tuotannossa – arvoa arvaamatonta! Keskusteleminen asiakkaan kanssa on arvokasta, kaikin puolin. Arvolähtöinen liiketoiminta muuttaa maailmaa. Sosiaalinen media on siihen väline, jolla luodaan arvoa jokaiselle osapuolelle. Hyödyntäminen ei ole vain rahallista. Yrityksien ja asiakkaiden välinen viestintä muuttuu eittämättä. Mitä se lisäarvo sitten juuri Teidän yritykseltänne olisi, siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Mutta vastaus takuulla odottaa jossain palvelualttiuden, tiedon jakamisen, asiakkaan osallistumisen ja suoranaisen antamisen sekä perinteisten markkinointiviestien välimaastossa. Akaalainen Arvo Ylppö oli suomalaisen neuvolajärjestelmän isä, ehkä neuvoissa piilee Teidän yrityksenne sosiaalisen median strategian salaisuus?

Tarkoitukseni ei ole sanoa, että osallistuminen sosiaaliseen mediaan automaattisesti veisi autuuden tielle. Ei suinkaan, autuus on oleva tulos ajattelusta, työstä ja tekemisestä. Välineet ovat vain välineitä, viesti on se mitä pitää hioa. Sosiaalisen median strategian ei tule koskea vain välineitä joita käytetään, vaan viestiä ja annettavaa lisäarvoa jota faneille, seuraajille ja asiakkaille annetaan. Jos se viesti sisältää vain tarjouksia ja kampanjatietoja, voi se tuottaa asiakkaalta hyvin äkkiä reaktion “ei mainoksia kiitos”. Minä kiellän mainokset ulko-ovessanikin, enkä pidä niistä Facebookin, Twitterin tai LinkedInin aktiviteettivirrassanikaan ja miksi niistä pitäisivät muutkaan? Yritysten asiakkaalleen antaman lisäarvon sietää tulla toisenlaisistakin viesteistä.

Arvoon palataan Zenton blogissa takuulla myöhemminkin, siitä voitte olla varmoja. Sitä ennen olisi kiva kuulla, vaikkapa kommenteissa, mitä arvoa te asiakkaina haluatte yrityksiltä sosiaalisen median kentällä ja mitä arvoa te yrityksinä pyritte asiakkaille antamaan ja mitä arvoa pyritte saamaan takaisin?

Categories: Blogi

Hanna Takala

Hanna T edustaa sosiaaliseen mediaan kasvanutta nuorta polveamme. Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän osastolta medianomiksi valmistunut Hanna on osallistunut esimerkiksi Elonmerkki 2011 -tapahtumassa livebloggaajana kirjan kirjoittamiseen.