Jos joku asia somessa on nyt pop, niin se on työntekijälähettilyys. Samaa ideaa on Uudessakaupungissa jalostettu astetta syvemmälle – puutalokaupungin lähettiläinä toimivat myös asukkaat.

“Uudessakaupungissa on perinteisesti ollut paljon merimiehiä. Nyt merimiehestä on tullut erimies eli asukaslähettiläs”, kertoo asukaslähettilyys-hankkeen koordinaattori Sonja Stenman.

Kysymys on siis Uudenkaupungin asukaslähettilyys –pilotista, jossa on lähdetty liikkeelle pienellä etujoukolla. Ryhmässä on mukana erityyppisiä kuntalaisia, myös eläkeläisiä sekä yrittäjiä ja heidän lisäkseen myös muutamia virkamiehiä.

“Pilotin alkuvaiheessa luomme etujoukkojen avulla toimivan mallin viestintään. Sitten tammikuussa laajennetaan ja otetaan mukaan enemmän asukkaita ja lisää sisältöaihealueita. Tavoitteena koko pilotissa on kehittää konsepti asukaslähettilyyteen.”

Miksi jakaisin kaupungin viestejä?

Asukaslähettilyyttä on pohdittu muissakin kunnissa ja myöskin epäilty sen toimivuutta. Myös Sonja on kohdannut muutaman epäilevän Tuomaan, jotka kysyvät miksi asukkaat haluaisivat osallistua kunnan markkinointiin ja viestintään?

“Näille skeptikoille heittäisin kysymyksen: kenestä he luulevat että kaupunki koostuu? Ei ole olemassa kaupunkia ja ihmisiä erikseen. Ihmiset eli asukkaat muodostavat sen, joten on luonnollista että asukkaat haluavat myös osallistua viestintään.” Tätä asiaa voisi verrata nyt suoraan työntekijälähettilyyteen.

Työntekijät, jotka viihtyvät töissä, haluavat myös viestiä työpaikastaan.

“Asukkaat ovat sitä paitsi viestineet kunnissa iän kaiken. Meidän asukkaat lähtivät 400 vuotta sitten Ruotsin kuninkaan puheille, välittämään viestiä että nyt tarttis saada kaupunki perustettua. Ei siis ole kysymys mistään uudesta ideasta, nyt ovat vaan välineet kehittyneempiä ja viestintä sen myötä tehokkaampaa.”

Mitä kerrottavaa minulla voisi olla kotikaupungistani?

Seuraava epäilevä Tuomas totesi, että eihän kotikaupungissa tapahdu juurikaan mitään, joten mistä me oikein kerrottaisiin? Sonjan mielestä asia on juurikin päinvastoin: kaupungissa tapahtuu niin paljon kaikkea, että virkamiesvoimin ei millään ehdi kaikesta viestimään. Ja toisaalta, asukkaan viesti voi toisinaan olla vaikuttavampi ja tavoittaa suuremman yleisön kuin virkamiehen.

“Me haluamme keskittyä kertomaan nyt alussa tapahtumista ja viestimään erityisesti jouluaiheisista sisällöistä. Mutta jatkossa kerrotaan myös mm. avoimista työpaikoista ja harrastusmahdollisuuksista. Lisäksi haluamme lisätä olemassaolevan viestinnän tehoa eli kaupungin viestien ja sisältöjen jakamista.”

Kaupungin verkkopalvelujen yleisö on pääosin asukkaita, mutta asukaslähettilyys-pilotti haluaa tavoittaa myös tulevat kuntalaiset. Asukaslähettiläiden tavoitteena on lisätä kaupungin vetovoimaa ja houkuttaa niin vierailijoita kuin uusia asukkaita ja yrityksiä.

“Meillä on aina ennenkin rakennettu laivoja ja purjelaivoja eli välineet on otettu haltuun. Ja sitten on lähdetty merille tekemään kauppaa.”

Lähettilyysalustalla haluttiin
helpottaa viestintää

Pilotissa on lähdetty liikkeelle kouluttamalla osallistujia viestimään somessa ja hyödyntämään viestinnässä työntekijälähettilyyspalvelua, kotimaista SmarpSharea. Sen avulla on pystytty tehostamaan viestintää ja viestien jakamista isommalle yleisölle.

“Lähettilyysalustan käyttäminen on innostanut ihmisiä viestimään. Osa lähettiläistä riemuitsee siitä, että on saanut uuden työvälineen, joka helpottaa viestintää. Jotkut taas tykkää siitä ominaisuudesta, että saa sitä enemmän kerättyä pisteitä mitä aktiivisemmin viestii.”

Lähettilyysviestinnän volyymia on Uudessakaupungissa voimistettu myös jakamalla viestijät eri rooleihin. He ovat itse saaneet valita, ovatko herättäjiä, innostajia, kuuluttajia vai muistuttajia. Roolien lisäksi on tärkeää miettiä, mistä sisältöä ammennetaan ja ketkä sitä tuottavat.

“Meillä tulee jatkossa olemaan kahdenlaisia lähettiläitä: osa on sisällöntuottajia ja osa toimii pelkästään viestien jakajina.”

Lähettiläs auttaa uutta asukasta
kohtaamaan kaupungin

“Tavoitteena viestinnässä on ankkuroida uusia asukkaita ja uusia työntekijöitä täällä Uudessakaupungissa. Me haluamme viesteillämme päästä siihen pisteeseen, jossa uusi asukas kohtaa kaupungin. ”

Uudenkaupungin asukaslähettiläät ovat viestineet vasta kolmisen viikkoa, mutta houkutelleet jo puoleensa valtaisan määrän yleisöä ja positiivista huomiota.

“Meille on tärkeää tehdä nyt näkyväksi lähettilyysviestintää kaupungille ja kaupunkilaisille. Tämä on kaiken kaikkiaan kivaa pörinää ja toivottavasti mahdollisimman moni haluaisi liittyä mukaan!”


Asukaslähettilään kuvaama video joulun avajaisista.

Uudenkaupungin lähettilyysviestintää voit seurata ja osallistua siihen somessa ainakin seuraavien hashtagien avulla: #uusikaupunki, #visituusikaupunki, #puutalokaupunginjoulu, #asukaslähettiläs ja #asukaslähettilyys.


Hanna Puro

Hanna P on viestinnän ammattilainen, joka hallitsee sekä digitaalisen että printtimedian. Hannan kanssa yhteistyössä syntyy käytännöllinen viestintäsuunnitelma tai someohje niin yritykselle, virastolle kuin järjestölle. Hannalta voit tilata myös sisältöä verkkosivuille, someen tai printtimediaan.