Mistä on hyvät verkkotekstit tehty? Asiaa avaavista ytimekkäistä otsikoista, avainasiat esittelevistä väliotsikoista, lyhyistä kappaleista ja silmäiltävistä listoista — niistä on hyvät verkkotekstit tehty. Ja hyvän verkkokirjoittajan sinusta tekee tietenkin säännöllinen harjoitus!

Verkkokirjoittamisen vaikeudet ovat yleismaailmallisia

Kävin Hanna Puron kanssa vastikään vetämässä verkkokirjoittamisen kurssin erään järjestön edustajille. Kurssilaisilla oli kirjoittamisessa varsin tavanomaisia vaikeuksia:

 • Miten saan tekstiin napakkuutta?
 • Miten tiivistän tekstiin vain olennaisimman?
 • Miten teen tekstistäni ymmärrettävää?
 • Miten saan viesteihin henkilökohtaisen sävyn?
 • Miten herätän lukijan kiinnostuksen?
 • Mikä on myyvää tekstiä?
 • Miten jäsentelen tekstin, millainen on hyvä tekstin rakenne?
 • Miten kirjoitan ärsyttämättä/ärsyttäen?

Tunnistat ehkä nämä ongelmat, onko niistä joku vaivannut erityisesti sinun sisällöntuottamistasi?

Käytä hyväksi havaittuja rakenteita ja kokeile

Kävimme yhdessä kurssilaisten kanssa läpi muun muassa Katleena Kortesuon ja Liisa-Maria Patjaksen kirjassa “Kuka vastaa? Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa” käsiteltyä sähköpostin rakennetta. Niin ikään treenasimme hieman yhteiskirjoittamista Google Docsin avulla.

Avaimet hyvään verkkotekstiin:

 • Tavoitteellinen aihe
 • Lukijalle/asiakkaalle oleelliset avainsanat ja niiden synonyymit
 • Klikkaamaan houkutteleva otsikko
 • Vetoava ingressi eli alkukappale 
 • Maksimissaan 4-6 rivisistä tekstikappaleista muodostuva leipäteksti (johon avainsanat ovat upotettuna)
 • Tulevia kappaleita avaavat väliotsikot
 • Lista, lainaus tai muu nosto
 • Linkit lähteisiin ja lisätietoihin
 • Kehotukset vuorovaikutukseen

Tämä lista on tietysti avain pidempään verkkotekstiin, esimerkiksi blogin tai uutisartikkelin kirjoittamiseen. Lyhyemmissä verkkoteksteissä, kuten vaikka Facebookin tilapäivityksissä keskity toimintakehotuksiin ja klikkaamaan houkutteleviin viesteihin. Tavoitteiden ja avainsanojen suhteen sen sijaan tarvitaan keskustelua, esimerkiksi tällä kurssilla keskustelimme siitä millaista dialogia järjestö haluaa herättää omalla viestillään.

Jos työhösi kuuluu koko ajan enemmän ja enemmän kirjoitustöitä, suosittelisin harjoittelemaan asiaa esimerkiksi oman harrastusblogin avulla. Lupaan, että verkkotekstisi paranevat harjoituksen ja kokeilemisen myötä!

Sisällöntuottajia oomme kaikki, sinä ja minä!

Sosiaalisen median yleistyminen niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässäkin on tehnyt meistä jokaisesta vaivihkaa sisällöntuottajia. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkokirjoittamisen taito alkaa olla oleellinen ominaisuus itse kullekin.

Ehkäpä sinunkin työpaikallasi verkkokirjoittamisen saloihin päästäisiin parhaiten koulutuksen avulla?


Hanna Takala

Hanna T edustaa sosiaaliseen mediaan kasvanutta nuorta polveamme. Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän osastolta medianomiksi valmistunut Hanna on osallistunut esimerkiksi Elonmerkki 2011 -tapahtumassa livebloggaajana kirjan kirjoittamiseen.