”Olisiko jossain simppeliä esitystä siitä, mitä tarkoittaa työntekijälähettiläs ja mitkä on hyödyt yritykselle?”

Tällaisia kysymyksiä on tippunut useampiakin viime päivinä Zentoon, joten otan niistä nyt kopin ja yritän vastata niihin mahdollisimman lyhyesti ja tyhjentävästi. Jotenkin me täällä omassa somekuplassamme luulimme, että olemme tästä aiheesta jo puhuneet ja kirjoittaneet tuutin täydeltä, mutta onneksi joku aina välillä sohaisee kysymyksillään kuplan rikki.

We_Can_Do_It!

Työntekijälähettiläs on työntekijä, joka omalla viestinnällään ylläpitää ja edistää omaa asiantuntijuuttaan sekä organisaationsa hyvää mainetta. Lähettilyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja työntekijä voi viestiä työpaikkansa lähettiläänä sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa, sähköpostilla, printtimediassa tai vaikka ihan livenä.

Tehokkaimmin lähettilyysviestintä toimii kuitenkin sosiaalisessa mediassa, jossa viestit leviävät voimallisesti somepalvelujen ja työkalujen avulla. Organisaatiossa voidaan helpottaa ja voimistaa lähettiläiden viestien jakelua erilaisten työntekijälähettilyysalustojen avulla, tästä esimerkkinä kotimainen SmarpShare.

Työntekijälähettilyys onnistuu niissä organisaatioissa, joissa työntekijät viihtyvät. Avoin organisaatiokulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan osallistumaan ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan on hedelmällistä maaperää myös työntekijälähettilyydelle.

Työntekijälähettilyydessä lyödään kaiken kaikkiaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla: yhtäältä rakennetaan työntekijän omaa asiantuntijabrändiä ja toisaalta markkinoidaan ja rakennetaan luottamusta omaan yritykseen tai organisaatioon.

Jos muuten haluat vilkaista, mitkä ovat lähettilyyden hyödyt työntekijälle, niin käy lukemassa Hanna T:n blogikirjoitus Viestijöiden blogista.

[ecs-list-events cat=’tyontekijalahettilyys’ message=’ ‘]

Mitkä ovat työntekijälähettilyyden
hyödyt yritykselle tai organisaatiolle?

Yritykset ja organisaatiot, jotka satsaavat henkilöstön asiantuntijuuden kehittämiseen ja osallistamiseen, esim. viestinnässä, tulevat pärjäämään. Näin kertovat useat eri tutkimukset, kuten 2015 Global Human Capital Trends.

Organisaatiolla on monta hyvää syytä kannustaa työntekijöitä viestintään ja toimimaan heitä lähettiläinä. Esimerkiksi nämä luvut puhuvat puolestaan: kannustettuina työntekijät rohkaisevat yleisöään ostamaan yrityksen tuotteita ja palveluita (72%), suosittelevat työpaikkaa (68%) tai kommentoivat näkyvästi työnantajaa (63%) positiivisella tavalla. (2014 Employees Rising: Seizing the Opportunity in Employee Activism)

mitentyöntekijöidenkannustaminensomeenvaikuttaa

9 hyötyä yritykselle työntekijälähettilyydestä:

 1. Työntekijät ovat useimpien yritysten arvokkain pääoma, joka kannattaa valjastaa viestimään lähettiläänä. Joillakin työntekijöillä saattaa olla enemmän verkostoja ja vaikuttavuutta somessa kuin esimerkiksi toimitusjohtajalla tai jopa enemmän kuin koko brändillä tai organisaatiolla.
 2. Työntekijän viestit sosiaalisessa mediassa leviävät laajemmalle yleisölle ja saavat enemmän yleisön reaktioita kuin työnantajan/brändin viestit.mitensamaanviestiinreagoidaankunsenjakaatyöntekijä
  Tästä hyvänä esimerkkinä on myös Verohallinnon työntekijälähettilyysohjelma, josta bloggasin aiemmin. Verohallinnossa kokeiltiin sekä maksullista somekampanjaa että työntekijälähettilyysviestintää. Tuloksena oli, että henkilökohtainen viestintä on tehokkaampaa ja saa aikaan enemmän reaktioita/klikkauksia kuin maksullinen kampanjointi.

  ”Kun meillä on asioita, joita meidän pitäisi rahalla markkinoida, niin sama homma voidaan hoitaa työntekijöiden someviestinnällä tehokkaammin ja edullisemmin.” (Nanna Jussila, Verohallinto)

 3. Työntekijälähettilyysviestintä on parasta hakukoneoptimointia. Työntekijöiden viestintä lisää/ohjaa liikennettä verkkosivuille ja lisää laadukkaita linkkejä, jotka parantavat näkyvyyttä Googlessa.
 4. Työntekijät voivat omalla viestinnällään auttaa asiakkaita ostamaan ostoprosessin eri vaiheissa. Asiakkaat luottavat asiantuntijoihin ja luottamus lisää vaikutusvaltaa. Tämä vaikuttaa suoraan ihmisten ostopäätöksiin.
  Otetaan esimerkki suoraan elävästä elämästä, F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, joka viestii aktiivisesti omalla henkilöprofiilillaan Twitterissä.

  “Varmasti myyn todella paljon vaikken myyntimies olekaan. Terveisiä vaan esimiehelle ja firman johtoryhmälle!” (Mikko Hyppönen, F-Secure)

 5. Työntekijälähettilyys auttaa myös rekrytoinnissa. Kun työntekijät puhuvat positiiviseen sävyyn omasta työpaikasta tai brändistä, niin heidän työpaikastaan tulee haluttava myös muiden asiantuntijoiden silmissä. Samalla kiillotetaan koko organisaation mainetta.
 6. Työntekijälähettilyysohjelma lisää työntekijöiden motivaatiota työntekoon. Tästä on hyvänä esimerkkinä Paulig HUB, jonka myötä hubilaiset näkevät työnsä ihan uusin silmin.

  “Yksi hubilaisista just kertoi, että joka päivä löytyy uusia asioita omasta työstä ja ihmiset on tosi ylpeitä työkavereistaan. Meillä on kollektiivinen ylpeys pauligilaisuudesta. Se on arvostuksen tunne, että mulla on lupa, mä merkitsen ja mä oon oikeasti osa tätä Pauligin juttua.” (Mervi Siikala, Paulig)

 7. Työntekijälähettilyys parhaimmillaan myös suojaa luonnollisella tavalla yrityksen mainetta ja toimii ikään kuin kilpenä erilaisille mainekriiseille.
 8. Työntekijälähettilyysohjelma nostaa reilusti yleisön tietoisuutta organisaatiosta tai brändistä.
 9. Työntekijälähettilyys edistää sisältömarkkinointia. Kun työntekijöitä valmennetaan ja kannustetaan, niin he pystyvät tuottamaan arvokasta sisältöä myös sisältömarkkinointia varten. Esimerkiksi Pauligin osto-osaston kahviasiantuntijat käyvät kahvin alkuperämaissa ja tuottavat matkoiltaan sisältöä.

  “He tuottavat tosi hienoa kuvamateriaalia ja kertovat esim. miten kahvisato kypsyy tai eri lajikkeista eli niistä aiheista joista meidän asiakkaat ovat kiinnostuneita. Eihän me tälläistä sisältöä pystyttäisi edes tarjoamaan jos pitäisi aina lähettää iso kallis tuotantoryhmä johonkin Brasiliaan tai Kolumbiaan.” (Mervi Siikala, Paulig)


Hanna Puro

Hanna P on viestinnän ammattilainen, joka hallitsee sekä digitaalisen että printtimedian. Hannan kanssa yhteistyössä syntyy käytännöllinen viestintäsuunnitelma tai someohje niin yritykselle, virastolle kuin järjestölle. Hannalta voit tilata myös sisältöä verkkosivuille, someen tai printtimediaan.