Isojen yritysten johdosta 16 prosenttia osallistuu sosiaaliseen mediaan. Luku tulee kasvamaan lähes 60 prosenttiin viiden vuoden sisällä. Näin kertoo IBM:n tutkimus, jossa oli mukana n. 1700 yritystä eri puolilta maailmaa.

Tutkimus vahvistaa vanhan tosiasian, että valtamerilaivat kääntyvät hitaasti mutta sitäkin varmemmin. Isojen yritysten johto on hiljalleen kääntymässä yhteisöllisiin toimintatapoihin.

Miksi johdon osallistumista someen pidetään niin tärkeänä? Osallistumalla sosiaaliseen mediaan johto edistää sosiaalisten työkalujen ja toimintamallien käyttöönottoa. Se tekee organisaatiosta kilpailukykyisen ja sopeutuvaisen nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Ja onhan se olennaisen tärkeää, että johto omalla esimerkillään näyttää suuntaa työntekijöille.

Intiaanipäällikkö
The Library of Congress

Johto varmistaa ketteryyden

Sosiaalista johtajuutta siis tarvitaan tässä 2010-luvun maailmassa, jossa yrityksen kilpailukyky taataan ketteryydellä ja yhteisöllisillä toimintatavoilla. Ketteryys tarkoittaa taitavaa navigointia ja kykyä muuttaa suuntaa. Tärkeää on nopean tiedonkulun ja tiedonsaannin varmistaminen.

Ketteryyttä tarvitaan niin sisäisten toimintamallien ja työntekijöiden kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Perinteisillä toiminta- ja viestintätavoilla ei enää pärjää maailmassa, jossa asiakas on aktiivinen, haluaa vuoropuhelua tai osallistua tuotekehitykseen.

IBM:n tutkimuksessa kävi selväksi, että yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat, työntekijät ja asiakkaat haluavat kommunikoida yrityksen johdon kanssa yhteisöllisen median työkalujen avulla. Näin rakennetaan luottamusta myös henkilökohtaisella tasolla ja autetaan eri toimijoiden osallistumista yrityksen strategiaan.

Yli puolet tutkimukseen osallistuneista toimitusjohtajista (53 prosenttia) aikoo käyttää sosiaalisen median työkaluja, joilla helpotetaan yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Hieman yli puolet (52 prosenttia) johtajista aikoo panostaa työkaluihin, joilla edistetään yrityksen sisäistä viestintää ja sisäisiä yhteisöllisiä toimintamalleja.

Sosiaalisen johtajan työkalupakki

Miten sosiaalinen johtaja käytännössä toimii? Hän rakentaa organisaatiota, jossa viestintä kulkee horisontaalisella tasolla ja henkilöstöä rohkaistaan osallistumaan kommunikointiin, tekemään aloitteita ja innovoimaan.

Sosiaalinen johtaja osaa kehittää ja ylläpitää organisaationsa sosiaalisen median luku- ja kirjoitustaitoa. Millaisilla keinoilla se sitten tehdään ja mikä olisi sopiva sosiaalisen johtajan työkalupakki? Siitä lisää seuraavissa blogikirjoituksissa, pysy kuulolla!


Hanna Puro

Hanna P on viestinnän ammattilainen, joka hallitsee sekä digitaalisen että printtimedian. Hannan kanssa yhteistyössä syntyy käytännöllinen viestintäsuunnitelma tai someohje niin yritykselle, virastolle kuin järjestölle. Hannalta voit tilata myös sisältöä verkkosivuille, someen tai printtimediaan.