Mihin tarvitaan sosiaalista johtajaa? Rakentamaan luovaa, innovatiivista ja oppivaa organisaatiota, jonka kilpailukyky säilyy myös tulevaisuudessa.

Millaisia taitoja pitäisi sosiaalisella johtajalla olla ja mikä olisi sopiva sosiaalisen johtajan työkalupakki? Esitin nämä kysymykset Zenton blogissa helmikuussa ja lupasin niihin vastauksia.

Yksi vastaus tulee Koulutuskeskus Salpauksen johdolta, apulaisrehtori Katri Luukalta: “Johtajat johtavat omalla some-esimerkillään.”

Luukka on sekä soveltanut omassa työssään että tutkinut sosiaalista mediaa johtamisen välineenä (pdf). Oman esimerkin lisäksi johtajan pitäisi Luukan mielestä luoda valmiudet yhteisölliseen online-työskentelyyn eli tosissaan valmistautua siihen, että tulevaisuudessa työyhteisöjen asiantuntijan työstä kuluu 20 % offline ja 80 % online. Tämä tarkoittaa aikamoista haastetta työyhteisöjen sometaitojen kehittämisessä.

Ylläpidä sosiaalisen median luku- ja kirjoitustaitoa

Olennaista sosiaaliselle johtajalle siis on, että hän osaa kehittää ja ylläpitää organisaationsa sosiaalisen median luku- ja kirjoitustaitoa. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja millaisia osaamisalueita tai taitoja pitäisi johtajan ottaa hanskaan? Tässä muutama osaamisalue, näin alkuun:

Tärkeimpänä on sisällön tuotanto, sillä sosiaalisen median ytimessä on sisältö. Johtajan tehtävänä on johtaa sisällöntuotantoa: toimia tuottajan roolissa ja huolehtia siitä, että tuotettava sisältö sekä houkuttelee että sitouttaa asiakkaita.Tähän osa-alueeseen kuuluu sisältöstrategia, sisällöntuotannon organisointi.  

Toisena osaamisalueena on sisällön jakelu. Sosiaalinen johtaja tuntee mekanismin ja osaa vaikuttaa siihen, miten viestit saadaan leviämään sosiaalisessa mediassa ja miten luodaan ja ylläpidetään seuraajien joukkoa.

Kolmas olennainen taito on kommunikaatiotulvan hallinta: miten hanskata loputon tilapäivitysten, blogien ja muun sosiaalisen sisällön virta? Miten erottaa olennainen epäolennaisesta? Tähän tarvitaan sopivia verkkotyökaluja eli pitäisi selvittää mitkä työkalut palvelevat parhaiten meidän organisaation tarpeita?

Mittaa ja hyödynnä tuloksia

Neljäs ja näistä ehkä haasteellisin osaamisalue liittyy uudenlaisen viestintäympäristön rakentamiseen. Sen keskiössä ovat yhteisölliset toimintatavat. Sosiaalisen johtajan tehtävänä on luoda viestintäympäristö, jossa rohkaistaan ideoiden vapaata kulkua mutta toisaalta kontrolloidaan riskejä ja viestien vastuutonta jakelua tai niiden päätymistä väärille tahoille.

Viides muttei suinkaan vähemmän tärkeä osaamisalue on mittaaminen ja kyky analysoida mittaustuloksia. Johtajan tehtävänä on määritellä mitä mitataan ja miten tuloksia hyödynnetään jatkossa. Uudet sosiaaliset toimintatavat ja teknologiat luovat uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Ässät ovat tulevaisuudessa käsissä niillä johtajilla, jotka ottavat käyttöön sosiaalisen johtajan työkalupakin ja valitsevat pakkiin omalle organisaatiolle sopivimmat työkalut.


Hanna Puro

Hanna P on viestinnän ammattilainen, joka hallitsee sekä digitaalisen että printtimedian. Hannan kanssa yhteistyössä syntyy käytännöllinen viestintäsuunnitelma tai someohje niin yritykselle, virastolle kuin järjestölle. Hannalta voit tilata myös sisältöä verkkosivuille, someen tai printtimediaan.