Yksikään sosialista mediaa hyödyntävä pk-yritys rapakon takana ei tuoreen kyselyn mukaan enää mieti, että toimiiko sosiaalinen media eli some oikeasti markkinoinnissa vai ei. Toisin sanoen sosiaalisen median käytöstä markkinoinnissa ja viestinnässä on tullut itsestäänselvyys. Merkittävää on se, että tämä muutos on tapahtunut vuodessa. Kyselyyn vastasi 1900 yritystä, joista noin puolet on pieniä yrityksiä. Nämä pienet yritykset myös kasvattivat myyntiään sosiaalisen median avulla enemmän kuin isommat yritykset.

Tulos on tietysti aika ennalta-arvattava. Samoin kuin se, mitä yrityksissä nyt eniten mietitään: sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), tulosten mittaamista ja parhaiden käytäntöjen identifiointia.

Mielenkiintoista näissä tuloksissa on se, että some on hyödyttänyt enemmän B2B kuin B2C yrityksiä, vaikka yleisesti on ajateltu että asia olisi juuri päinvastoin: että suoraan kuluttajille suunnattu bisnes hyötyy somesta suoremmin ja enemmän. B2B saralla käytetään vaan eri työkaluja kuin kuluttajapuolella. Merkittävintä hyötyä B2B yrityksille on tuonut LinkedIn-palvelussa toimiminen ja blogien kirjoittaminen kun taas kuluttajapuolella ykköstyökalu on luonnollisesti Facebook (90%). Ja erityisen kiinnostavaa on, että 96 prosenttia edistyneemmistä sosiaalisen median käyttäjistä (kokemusta vähintään 2 vuotta) hyödyntää Twitteriä viestinnässä ja markkinoinnissa. Tässä kohtaa on Suomella hieman kirimistä, kuten myös LinkedInin tehokkaassa hyödyntämisessä bisneksessä.

Mitkä olivat sitten yritysten mielestä kaikkein merkittävimmät hyödyt, mitä läsnäolo sosiaalisessa mediassa on tuonut:

  • Yrityksen liiketoiminnan näkyvyyden laajentuminen (85%)
  • Lisääntynyt liikenne verkkosivustolla
  • Yhteistyökumppanuuksien lisääntyminen
  • Hakukonenäkyvyyden parantuminen
  • Liidien ja suoran myynnin kasvu

Yhdysvalloissa ollaan toki muuta maailmaa edellä sosiaalisen median käytössä markkinoinnissa, mutta tämän kyselyn tulokset ovat vähintäänkin suuntaa-antavia myös suomalaisille yrityksille. Että perässä tullaan…


Hanna Puro

Hanna P on viestinnän ammattilainen, joka hallitsee sekä digitaalisen että printtimedian. Hannan kanssa yhteistyössä syntyy käytännöllinen viestintäsuunnitelma tai someohje niin yritykselle, virastolle kuin järjestölle. Hannalta voit tilata myös sisältöä verkkosivuille, someen tai printtimediaan.