Kuluvan kuun puolenvälin tienoilla, eli viikolla 11 alkaa jälleen pari sosiaalisen median koulutusta yhdessä Tikka-hankkeen kanssa. Kurssien sisältöä on aikaisempien kurssien pohjalta hiottu entistä paremmaksi ja onkin jännittävää kouluttajana nähdä, kuinka nämä seuraavat kurssit jälleen muotoilevat opetusta – vuorovaikutus toimii näinkin.

Meillä sosiaaliseen tai yhteisölliseen mediaan on opittu tekemällä ja vuosien kokemus aiheesta kehittyy tietysti koko ajan työkalujenkin kehittyessä. Sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoiminnassa on oleellista meille ja haluamme valmentaa muitakin saman tekemisen pariin. Kursseillamme keskustellaan paljon ja monesti yhteisö opettaa meitäkin. Hienosäätämistä tapahtuu väistämättä, ei ole ikinä valmista. Kesken kurssienkin uudelleen suunnataan oppeja, mikäli moiseen tarvetta ilmenee. Pyrkimys on, että kurssit ovat mahdollisimman esteettömiä kaikin puolin.

15. päivä alkava Vierihoidolla Facebookiin on edelleen hyvin käytännön tasolla liikkuvaa Facebookin käyttöä yrityksille. Vähän teoriaa, paljon käytäntöä siitä kuinka yritys voi markkinoinnissaan ja viestinnässään käyttää netin suurinta yhteisöpalvelua hyväkseen. Aivan alusta lähdetään liikkeelle, hiotaan käytännössä kaikki yksityisyyden suojasta viestin monimuotoisuuteen yhdessä, tutustutaan Facebookin graafiseen käyttöliittymään, opitaan erottamaan sivut, ryhmät, profiilit ja sovellukset toisistaan ja mietitään miksi tämä kannattaa tehdä itse eikä teettää viestintätoimistolla tai mainostoimistolla. Vierihoito-kurssi on vähän kuin sosiaalisen median ABC.

19.3. taas alkaa niin sanottu jatkokurssi Vauhtia Facebookissa markkinointiin, jonka aikana viilataan yrityksen sosiaalisen median strategiaa tarkemmin ja hienosäädetään olemassa olevia yritysten julkisia Facebook-profiileja. Teoriaa maltilla ja käytännön tekemistä reippaammin. Pyritään saamaan kaikki hyöty siitä FB-profiilista ja tekemään tulosta. Vauhti-kurssi on kuin verkkoviestinnän kehittämisprojekti.

Laitetaanpa vielä muutamia kursseilla syntyneitä hyviä esimerkkejä Facebookin hyödyntämisestä:

  • Serlachius-museot Gustaf ja Gösta on ottanut oman erinomaisen otteensa Facebookista sitten ensimmäisen Vierihoito-kurssin
  • Mobilia on valtakunnallinen automuseo ja toisen Vierihoito-kurssin hedelmä ja sitä on terävöitetty Vauhti-kurssilla
  • ViestintäTÄHTI oli mukana kolmannella Vierihoito-kurssilla ja positiivisia tuloksia Sivun kautta tuli jo kurssin aikana

Sanotaan ettei kysyvä tieltä eksy. Tässä tapauksessa käytännössä kysyvä ja itse tekevä pysyy tiukasti väylällä. Eli jos nyt on yrityksenä herännyt kysymys mikä yhteisö se Facebook on, Vierihoito saattaisi olla juuri oikea paikka oppia asian pariin. Jos taas tuntuu siltä, että se oma presenssi kaipaa vähän vauhtia ja potkua, sitäkin on tarjolla.

PS. Vaikka Tikka-hankkeen kurssit ovatkin Pirkanmaalla yrittäville suunnattuja (ilmoittaudu), kurssitamme mielellämme myös muita eli ota yhteyttä pelotta.


Hanna Takala

Hanna T edustaa sosiaaliseen mediaan kasvanutta nuorta polveamme. Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän osastolta medianomiksi valmistunut Hanna on osallistunut esimerkiksi Elonmerkki 2011 -tapahtumassa livebloggaajana kirjan kirjoittamiseen.