Hanna Puro haastatteli taannoin Uudenkaupungin asukaslähettilyys-hankkeen koordinaattoria Sonja Stenmania. Haastattelun aikana puheeksi tulivat muun muassa lähettiläiden roolit.

“Lähettilyysviestinnän volyymia on Uudessakaupungissa voimistettu myös jakamalla viestijät eri rooleihin. He ovat itse saaneet valita, ovatko herättäjiä, innostajia, kuuluttajia vai muistuttajia.”

Työntekijälähettiläs voidaan valita vaikkapa ostajapersoonien tai sosiaalisen median osaamisen tason perusteella. Hänen varsinaiseen roolinsa voi vaikuttaa muun muassa hänen tehtävänsä työntekijälähettilyys-ohjelmassa.

Millaisia rooleja työntekijälähettilyys-ohjelmassa ainakin on?

Ajattelinkin tarkastella millaisia erilaisia rooleja työntekijälähettilyys-ohjelmassa periaatteessa on.

Johtotason esitaistelija

Tukee näkyvästi työntekijälähettilyysprojektia

 • näyttämällä sosiaalisessa mediassa esimerkkiä
 • kertomalla mm. organisaation kokouksissa kokemuksiaan projektista
 • tekemällä töitä projektin menestyksen eteen mm. opastamalla

Johtotason esitaistelija on mukana kehittämässä työntekijälähettilyys-ohjelmaa. Hänen palautteessaan tulevat toivottavasti esille johtoportaan odotukset ja tavoitteet pilotin suhteen. Hän on se johtotason henkilö, jonka pitää voida seistä projektinne edessä maailman nähden!

Osallistumisen taso: korkea etenkin suunnittelussa, järjestelyissä ja mittaamisessa

Projektipäällikkö

Projektia eteenpäin luotsaava henkilö

 • kommunikoi projektista kaikille avainhenkilöille
 • ylläpitää projektisuunnitelmaa
 • koordinoi tiimien välillä ja monitoroi niiden toimia
 • antaa tilannetietoa mm. pitämällä palavereita
 • valikoi työntekijälähettilyys-sovelluksen (kuten Smarpshare)

Päällikkö osallistuu ohjelmassa lähestulkoon kaikkeen. Varsinainen lähettiläänä toimiminen asiakkaiden ja muun maailman suuntaan ei välttämättä ole hänen harteillaan, mutta hän pitää muun muassa silmällä pääseekö ohjelma tavoitteisiinsa ja miten jatketaan.

Osallistumisen taso: korkea etenkin suunnittelussa, järjestelyissä ja mittaamisessa

Sisällöntuottajat

Työntekijälähettiläät tarvitsevat lähettääkseen sisältöä. Sisällöntuottaja luo blogikirjoituksia, infografiikkoja, videoita ja muuta sisältöä, joka

 • opettaa ja viihdyttää
 • edesauttaa mielipidejohtajaksi asemoitumista
 • tuo esille organisaatiossa olevaa osaamista ja asiakkaiden menestystarinoita

Sisällöntuottajat kannattelevat projektia ja pitävät sen elossa. Heidän osallistumisensa on painokkainta juuri suorittamisvaiheessa, suunnittelussa ja valmistelussa he ovat mukana kohtalaisesti. Mittausvaiheessa heidän on olennaista tietenkin tietää mikä sisällöistä vetää paitsi työntekijälähettiläät jakamaan että asiakkaita suppiloon.

Osallistumisen taso: korkea etenkin suorittamisvaiheessa

Sisältökuraattorit

Riittävä sisältö taataan, kun talon oman sisällön ohessa jaetaan toimialan sisältöä. Sisältökuraattorit

 • etsivät kolmannen osapuolen sisältöä, joka soveltuu organisaation eri osastojen eteenpäin jaettavaksi
 • kartoittavat ja määrittelevät lähettiläiden ja heidän verkostojensa kannalta kiinnostavia aiheita
 • kirjoittavat työntekijälähettilyys-sovellukseen vaihtoehtoisia saatteita kullekin jaettavalle linkille

Kuraattorien työ on varsinaisessa lähettämisvaiheessa jatkuvaa, samoin kuin sisällöntuottajienkin. Heidän ei ole välttämättä tarpeellista olla projektin suunnittelussa mukana, mutta etenkin aihealueita kannattaa olla miettimässä jo valmisteluvaiheessa. Tietysti heidän täytyy myös tietää mikä sisältö toimii ja mikä ei.

Osallistumisen taso: korkea etenkin suorittamisvaiheessa

Valmentajat

Sosiaalisen median osaaminen läpi organisaation vaihtelee rajustikin. Jotta työntekijälähettiläillä olisi parhaat mahdollisuudet ajaa asiaasi, tarvitaan valmentajia. He

Valmentaja osallistuu vahvasti järjestelyihin kouluttamalla etujoukkoja. Suoritusvaiheessa valmentajat osallistuvat paitsi tuomalla lähettiläiden tietoon uusimmat sosiaalisen median käyttökikat, myös aloittavat uusien lähettiläiden kanssa “alusta”. Valmentajat voivat olla myös talon ulkopuolelta, esimerkiksi me Zentolla teemme tätä.

Osallistumisen taso: korkea etenkin järjestelyissä ja suoritusvaiheessa

Työntekijälähettiläät

Koko projektin varsinaiset sankarit, työntekijälähettiläät tulevat organisaation kaikilta osastoilta ja

 • ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa mm. edustamalla omilla tileillään myösorganisaatiota
 • kehittävät omaa henkilö- ja asiantuntijabrändiään
 • seuraavat organisaation sosiaalisen median käytäntöjä
 • kohtaavat verkostoissaan asiakkaita ja mahdollisia asiakkaita

Jos sinulla ei ole työntekijälähettiläitä, sinulla ei ole myöskään työntekijälähettilyys-ohjelmaa. Paras työntekijälähettilyys syntyy pakottamatta, kun työntekijälähettiläs viihtyy työssään ja haluaa puhua verkostoilleen työasioista. Tee heille osallistuminen helpoksi toimittamalla sisällöntuottajien ja kuraattorien tarjoama sisältö mobiililaitteeseen työntekijälähettilyys-sovelluksen avulla.

Tämän ryhmän sisällä voi tehdä erilaista ryhmäjakoa, kuten alussa mainitsemassani Uudessakaupungissakin on tehty. Herättäjille, innostajille, kuuluttajille ja muistuttajille epäilemättä tarjoillaan heilläkin Smarpin kohderyhmä-valinnalla hieman erilaista sisältöä jaettavaksi. Tai ehkä roolit näkyvät “tehtävänannossa”.

Osallistumisen taso: kevyt järjestelyissä mikäli koulutukselle on tarvetta ja kohtalainen suoritusvaiheessa

Muut

Roolien joukossa voisi erikseen olla myös esimerkiksi mittaamisesta vastaava henkilö, joka kommunikoi tuloksista sekä projektipäällikön ja johdon, että työntekijöiden kanssa.

Niin ikään ulkoisen tukitoimijan — kuten Zento — yhteyshenkilö voi olla omassa roolissaan tukemassa tavoitteisiin pääsemisessä.

[ecs-list-events cat=’tyontekijalahettilyys’ message=’ ‘]


Hanna Takala

Hanna T edustaa sosiaaliseen mediaan kasvanutta nuorta polveamme. Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän osastolta medianomiksi valmistunut Hanna on osallistunut esimerkiksi Elonmerkki 2011 -tapahtumassa livebloggaajana kirjan kirjoittamiseen.