Smarpsharen mukaan keskimääräinen työntekijälähettiläs on Facebookissa 420 henkilön kaveri. Tämän tiedon valossa työntekijälähettiläitä tarvitaan entistä vähemmän Facebook-tykkääjien päihittämiseksi. Tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö kaikkia työntekijöitäsi kannattaisi kannustaa työntekijälähettilyyteen, mutta vähentänee paineita useammallakin eri tavalla.

Montako työntekijälähettilästä tarvitaan FB-sivun tykkääjien päihittämiseksi?

Tuskin yksikään työntekijälähettiläs on liikaa, joten kyllä koko organisaation sisällä kannattaa lähteä tutkailemaan työntekijöiden tahtoa toimia.

Miten valmiita työntekijät ovat työntekijälähettilyyteen?

Mindshare NA:n ja Dynamic Signalin tutkimusraportista Your Biggest Brand Champions Are Missing Out selviää, että moni työntekijä ajattelee jo valmiiksi olevansa organisaation puolestapuhuja, lähettiläs. Se kuinka suuri osa sitten todella toteuttaa lähettilyyttä käytännön tasolla, eli esimerkiksi jakaa organisaation sisältöä somekanaviinsa, on toinen juttu.

Raportissa kerrotaan esimerkiksi ylemmän johdon edustajista 81 % kokevan, että he toimivat jo lähettiläinä. Käytännössä kuitenkin vain 37 % oli jakanut organisaation sisältöä omissa kanavissaan eteenpäin.

Miten valmiita työntekijät ovat työntekiijälähettilyyteen?

41% niistä, jotka eivät vielä kokeneet työntekijälähettilyyden olevan osa työntekoaan, sanoivat ryhtyvänsä lähettiläiksi jos järjestetään virallinen työntekijälähettilyysohjelma. Siis organisoidaan järjestelmällisesti, porras kerrallaan strategiasta valmennukseen jne. eikä vaan toivota työntekijöiden ryhtyvän itse. Tämän uskon pätevän meillä täällä Suomessakin.

Siellä omassa organisaatiossa kannattaa tarkastaa asianlaita omalta kohdalta, eli lähteä suunnitteluvaiheessa kartoittamaan myös sitä työntekijöiden halua ryhtyä lähettiläiksi.

[ecs-list-events cat=’tyontekijalahettilyys’ message=’ ‘]

Miten työntekijän tahtotilaa voisi kartoittaa?

Halukkuutta toimia työntekijälähettiläänä voidaan aivan varmasti kartoittaa eri tavoin, mutta minusta olennaisinta tahtotilan kartoittamisessa on kysyä seuraavien kaltaisia kysymyksiä työntekijöiltä itseltään:

 • Oletko kiinnostunut (vahvistamaan ammattilaisnäkyvyyttäsi ja) välittämään organisaation sisältöä eteenpäin somessa?
 • Mitä sosiaalisen median kanavia käytät?
 • Mikä on kanavista suosikkisi ja mistä kanavasta et erityisemmin välitä?
 • Mihin tarkoituksiin kutakin kanavaa pääasiassa käytät?
 • Mitä kaikkia kanavista voisit kuvitella käyttäväsi urasi vahvistamiseen?
 • Mihin kanaviin kaipaat käyttötukea- ja/tai koulutusta?
 • Kiinnostaako sinua?
  • Sisällöntuottaminen
  • Jakaminen
  • Asiakaspalvelu

Käytännössä siis järjestät kevyen kyselyn työntekijöillesi ja välität sen niitä kanavia pitkin, jotka teillä on nyt käytössä. Ja mitä kertyvillä tiedoilla sitten teet?

Ensisijainen tulosten hyödyntäminen on tietysti valinnoissa: keitä lähdetään kosiskelemaan mukaan työntekijälähettiläiksi. Sen lisäksi voit vastausten perusteella hahmottaa millaisia valmennustarpeita työntekijöillä on sosiaalisen median ja viestinnän suhteen.

Mikäänhän ei estä tavanomaisen kyselyn sijasta rakentamasta tätä ehkä vähän viihdyttävämpään testimuotoon, jossa työntekijälle selviää vaikkapa mikä työntekijälähettiläspersoona hän on. Olennaista on, että sinulle selviävät yllä olevan listan kaltaiset asiat.


Hanna Takala

Hanna T edustaa sosiaaliseen mediaan kasvanutta nuorta polveamme. Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän osastolta medianomiksi valmistunut Hanna on osallistunut esimerkiksi Elonmerkki 2011 -tapahtumassa livebloggaajana kirjan kirjoittamiseen.